Rozpoczęcie pracy grup Milicji Niepokalanej dla dzieci i młodzieży
9 marca 2015
Karnawał
9 marca 2015

Posłanie katechistów

W niedziele 1 marca br. podczas Eucharystii odbyło się posłanie katechistów wraz ze specjalnym błogosławieństwem ojca Proboszcza. W przesłaniu o. Proboszcz zachęcił wszystkich do bycia twórczym świadkiem Chrystusa na katechezie.