Droga formacji zakonnej

 • Aspiracja

  To czas kandydowania do zgromadzenia, ale jeszcze we własnej rodzinie i dotychczasowym środowisku. Kandydatka przygląda się swemu powołaniu i zgromadzeniu.

 • Postulat

  To czas przejścia z dotychczasowego życia w świecie do życia wspólnego w zgromadzeniu, czas poznawania Boga i siebie – już we wspólnocie siostrzanej. Trwa on w naszym Zgromadzeniu do dwóch lat.

 • Nowicjat

  To podstawowy i zasadniczy okres formacji, który w naszym zgromadzeniu trwa dwa lata. Nowicjuszka – pod kierunkiem siostry mistrzyni – poświęca czas modlitwie, rozwijaniu życia wewnętrznego oraz poznawaniu historii i charyzmatu zgromadzenia.

  Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pierwsze śluby – to uwieńczenie początkowego etapu formacji. To potwierdzenie decyzji o pragnieniu przynależenia do Zgromadzenia Sług Jezusa i wybór charyzmatu służby w ukryciu.

 • Juniorat

  To czas sześciu lat pogłębiania więzi z Bogiem i zgromadzeniem poprzez życie w różnych wspólnotach i podejmowanie prac apostolskich. Jest to czas kontynuowania własnej formacji i dokształcania w różnych dziedzinach zawodowych.

  Juniorat kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Śluby wieczyste – to publiczne ”tak„ wypowiedziane na zawsze Bogu i zgromadzeniu.

 • Formacja stała

  Trwa przez całe życie. To oddawanie siebie Bogu we wspólnocie siostrzanej każdego dnia na nowo. To ciągłe doświadczanie Jego miłości i odpowiadanie na tę miłość w zmieniających się okolicznościach życia – z niezmiennym przekonaniem, że żyję dla Boga na zawsze.

Galeria