Modlitwa dziecka
15 kwietnia 2020
Krótkie chwile wielkanocnej adoracji – Grażyna Brączyk
18 kwietnia 2020

Propozycja modlitw na czas pandemii koronawirusa (Covid-19)-Grażyna Brączyk

„Głos mój wznoszę do Boga, aby mnie wysłuchał.

W dniu mego utrapienia zwracam się do Pana” (Ps 77, 2-3).

 

W tylu domach nie śpią ludzie

w tylu sercach drzemie strach

Boże

usłysz głos modlitwy

RATUJ POLSKĘ

RATUJ ŚWIAT

***

Jezusie Chrystusie Synu Boga Żywego

ulituj się dzisiaj nad nędzą każdego

który w swej modlitwie głos do Ciebie wznosi

i udziel mu łaski

o którą prosi

Zdrowych utwierdź w zdrowiu

chorym zdrowie daj

aby siłą życia napełnili kraj

Całej służbie zdrowia

i lekarzom świata

siły i miłości

po najdłuższe lata

Władzy wszystkich szczebli

światła i miłości

niech wspiera ich Boże

Twa moc z wysokości

Zmarłym w tej pandemii

szczęście wieczne daj

nich osiągną WSZYSCY upragniony RAJ

 

I nam słabym ludziom udziel swego Ducha

by w nas znów wstąpiła radość i otucha

byśmy Twego PRAWA zawsze przestrzegali

i na wieki wieków

Ciebie wysławiali

Amen

****

Modlę się Boże do Ciebie

modlitwą szczerą i czystą

za Ukochaną Polskę

Jej teraźniejszość i przyszłość

By nam nie brakło chleba

dla duszy i dla ciała

by Polska

od ponad stu lat znów NIEPODLEGŁA

królestwem Twoim się stała

By Syny Jej i Córy

w PRZYMIERZU z Tobą trwali

i wiarę jak kotwicę

swym dzieciom przekazali

By WŁADZA TOBĄ silna

PRAW TWOICH przestrzegała

a POLSKA tak jak ISKRA

MIŁOŚCIĄ ku Tobie

świat rozpalała

 

By groźny wirus z Wuhan

niszczący tak narody

Twoją mocą zniszczony

opuścił nasze domy

By Polska i świat cały

Matce Twej oddany

pokutował za grzechy

za ból Tobie zadany

Bo tylko TYŚ JEST ŚWIĘTY

i tylko TYŚ JEST PANEM

i tylko z Tobą

POLSKA i ŚWIAT

do PEŁNI ŻYCIA i CHWAŁY

ZNOWU

P O W S T A N I E

AMEN

***

Ojcze Wszechmogący, Panie nieba, ziemi,

stajemy przed Tobą pokorni, skruszeni.

Stajemy w kruchości, ogromnej wdzięczności

za Twoją obecność, za dar Twej MIŁOŚCI.

Ojcze, wielki Boże, Tyś wszystkim, my prochem

ulituj się dzisiaj nad Twych dzieci szlochem.

Uwolnij od grzechów, które wyznajemy

i daj odpuszczenie, którego pragniemy.

 

Przybij serca nasze do serca swojego

byśmy wiernie stali u stóp krzyża Twego.

O Panie Wszechmocny, o Królu Wszechświata,

niech Twa MIŁOŚĆ nas zachowa po najdłuższe lata

 

A potem nas przyjmij u kresu żywota

i otwórz po przyjściu swe niebieskie wrota,

byśmy z Tobą w niebie na wiek wieków trwali

i wieczne HOSANNA wciąż Tobie śpiewali.

Amen.