Jubileusz 25-lecia na Ukrainie
24 lipca 2014
Nauczanie w naszej Misji
11 listopada 2014

Przygotowanie do sakramentów w Boliwii

W Boliwii przygotowanie do sakramentów odbywa się przy parafii. Państwo ze swoją reformą szkolnictwa nie pomaga we wzrastaniu w wierze tutejszym dzieciom, choć szacuje się, że mamy w Boliwii mniej więcej 90 % ludzi ochrzczonych. Kto chce przystąpić do sakramentów zapisuje się na lekcje katechezy przy parafiach czy Centrach Pastoralnych prowadzonych przez siostry zakonne.

W zależności od diecezji przygotowanie trwa rok lub dwa lata. Dzieci uczęszczają na katechezy raz w tygodniu. Mają obowiązek uczestniczyć w tym czasie w niedzielnej Eucharystii. Jest to dla dzieci odpowiedzialność i wysiłek, ponieważ w większości ich rodzice nie chodzą do kościoła, więc dzieci nie mają przykładu i wzorca w domu. Rodzice jednak wspierają dzieci, wysyłając je na katechezę, bo tak trzeba, to jest wymagane i potem często po roku przygotowania większość z nich już przestaje chodzić do kościoła. Pojawiają się dopiero wtedy, gdy trzeba przygotować się do następnego sakramentu. Jest to ból, ale też wyzwanie pastoralne jak umocnić więź z Jezusem, by Go nie opuszczali tak łatwo.

W tym samym czasie prowadzimy katechezy dla rodziców, nie tak często, ale kilka razy w roku mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach.

W czasie przygotowania do sakramentów siostry i katecheci szukają sposobów zapoznania dzieci z prawdami wiary, z podstawą Katechizmu Katolickiego. Organizujemy rożne spotkania, by dzieci mogły pokochać Pana Jezusa obecnego w Eucharystii i w Słowie Bożym. Ciekawą inicjatywą są przygotowywane przez dzieci scenki biblijne na Teatr biblijny. Na przedstawienia są zaproszeni z rodzicami i rodzeństwem. Wcielanie się dzieci w postacie biblijne pomaga im zrozumieć niektóre przypowieści. Jeśli chodzi o młodzież uczestniczą w konkursie wiedzy religijnej organizowanej na szczeblu parafii.

Na zakończenie katechezy i przed dopuszczeniem do sakramentów wszyscy mają obowiązek zdać egzamin z wiedzy zdobytej przed ks. Proboszczem. Po zdaniu egzaminu już jest pewność i radość z dostąpienia do spowiedzi i I Komunii świętej czy też bierzmowania. W naszej parafii w Cochabamba jest zwyczaj białego tygodnia. Dzieci w strojach komunijnych przez cały tydzień uczęszczają na Msze święte, podczas których codziennie jest poświęcana inna pamiątka komunijna, np. różaniec, krzyżyk, książeczka itd.

W Boliwii ważne jest świętowanie. Nie brakuje więc święta dla dzieci komunijnych. Z tej okazji przygotowuje się spotkanie zawsze z tortem i słodyczami, skromnie, lecz radośnie łączy się je z zabawami i konkursami. Dla młodzieży organizuje się wyjazd lub wyjście do jakiegoś ciekawego zakątka miasta, czy diecezji.

Troską sióstr i katechetów świeckich jest jak najliczniejsze przygarniecie dzieci i młodzieży, zaangażowanie ich w grupy parafialne, by zbyt szybko nie zaprzepaścili łaski życia w bliskości Boga.