Róże nad grobem – Maria Elżbieta Szulikowska
4 lipca 2019
Wielkanocne przemyślenia – Grażyna Brączyk
4 lipca 2019

Radość o poranku – Grażyna Brączyk

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ
Zasłuchana
w bicie dzwonów
zapatrzona
w życie świata
chcę zakrzyknąć
JEZUS ŻYJE
I JEST PANEM
tego ŚWIATA
…………
a zatem
niech wzrośnie w nas wiara
nadzieja odzyska rumieńce
a m i ł o ś ć
niech sięgnie ran Tego
Który
Miłuje najwięcej

***

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
a ja
CZY JA TAKŻE POWSTAŁEM
ZE SWEGO GROBU
CZY NADAL TAM POZOSTAJĘ
przywalony ciężkim kamieniem
smutku
buntu
zniechęcenia
a może nawet
rozpaczy
…………
ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTE
PODAJ MI RĘKĘ
JAŚNIEJĄCĄ PIECZĘCIĄ TWOJEJ MIŁOŚCI
I POWIEDZ
WSTAŃ

***

RADOSNE ALLELUJA
NA USTACH WSZYSTKICH GOŚCI
BO BÓG ZABITY ZA NAS
KRÓLUJE WŚRÓD RADOŚCI
DOŁĄCZMY DO SZCZĘŚLIWYCH
I GŁOŚMY CHWAŁĘ PANA
BO ON
AŻ TAK NAS KOCHA
ŻE DZIŚ
ZMARTWYCHWSTAŁ
DLA NAS

***

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ
ja w to wierzę
moje serce też to czuje
nie mógł zostać
w zimnym grobie
BO
zbyt MOCNO
MNIE MIŁUJE
ALLELUJA ŚPIEWAM TOBIE
mój Wszechmocny Panie
I DZIĘKUJĘ CI
ZA MĘKĘ
ŚMIERĆ
I ZMARTWYCHWSTANIE

***

RADUJMY SIĘ
BO I DLA NAS
NADEJDZIE kiedyś DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA
i nam Anioł
kamień z grobu odwali
I WIECZNE ALLELUJA
BĘDZIEMY
ŚPIEWALI

***

O PRZYJDŹ ZWYCIĘSKI
i rozprosz mroki
pokojem obdarz
moje serce
NIECH TWOJA MIŁOŚĆ
MNIE
ZAUROCZY
ABYM
NIE PRAGNĄŁ
NICZEGO
WIĘCEJ

***

ŚPIEWAJ ALLELUJA
ziemio cała
BO MIŁOŚĆ
choć umarła
dzisiaj ZMARTWYCHWSTAŁA
MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻYŁA
Miłość triumfuje
A MIŁOŚĆ
TO JEZUS
KTÓRY CIĘ MIŁUJE

***

WIDZISZ
jest krzyż i grób
i zmartwychwstanie wielki cud
JEST JEZUS
UMĘCZONY
I ZMARTWYCHWSTAŁY
I JESTEŚ TY
aż tak UKOCHANY
I
PRZEZNACZONY
DO CHWAŁY

***

O MIŁOŚCI NIEPOJĘTA
UMĘCZONA
z krzyża zdjęta
w zimnym grobie położona
lecz ZWYCIĘSKA
przemieniona
O MIŁOŚCI
WIELKA BYŁAŚ
I DLATEGO ZWYCIĘŻYŁAŚ
śpiewam
tańczę
i dziękuję
bo me serce się raduje

***

CZŁOWIEK ZABIŁ BOGA
i złożył Go w grobie
ALE ON
ZMARTWYCHWSTAŁ
BY SZCZĘŚCIE
DAĆ TOBIE
JEGO KRZYŻ ZWYCIĘŻA
choć drogo kosztuje
…………
raduj się dziś z Panem
ON JEST
I MIŁUJE

***

ŚPIEWAJMY PANU
wdzięczności pieśń
On zbawił nas
i z nami jest
ON BARDZO KOCHA
CIEBIE
I MNIE
i szczęściem swoim
dzielić się chce
ZWYCIĘSKI CHRYSTE
DZIĘKI CI
ŻE MAM DO NIEBA
OTWARTE DRZWI

***

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
POWSTAŃ I TY
bo jutro należy do tych
którzy wraz z Nim
kochają
cierpią
i umierają
po to
by Zmartwychwstać
DO PEŁNI
MIŁOŚCI
RADOŚCI
POKOJU
I CHWAŁY

***

BIEGNĘ ZA TOBĄ
ZMARTWYCHWSTAŁY
łąkami wiary
drogami nadziei
polem i głębią miłości
A TY
POCHWYĆ MNIE
całą
PROSZĘ

***

PORANEK ZMARTWYCHWSTANIA
radośnie biją dzwony
STAJE PRZED NAMI CHRYSTUS
ZWYCIĘSKI
UWIELBIONY
śpiewamy Alleluja
bo żyje
żyje Pan
ON NIEBO NAM OTWORZYŁ
I MIŁOŚĆ SWOJĄ DAŁ

***

Gdy się rodził
całe niebo rozgorzało
gdy umierał
było smutne i płakało
gdy ZMARTWYCHWSTAŁ
blask niebieski Go otoczył
zajaśniały dziwnym blaskiem
Jego oczy
…………….
Czasem trudno
ciężko
smutno
ale przecież
Jezus żyje
i króluje
na tym świecie
Popatrz z wiarą i miłością
w pusty grób

tam Go nie ma
ON ZMARTWYCHWSTAŁ
WIELKI CUD

***
Za krzyż i rany
za śmierć i grób
za Zmartwychwstania
wielki cud
ZA MIŁOŚĆ
KTÓRA WIODŁA CIĘ TAM
I ZA TO
ŻE NIGDY
NIGDY
NIE BĘDĘ SAM
– BOŚ DUCHA SWEGO MI DAŁ –
DZIĘKUJĘ CI JEZU

***

Wciąż coraz mocniej
do mnie dociera
że TO CO WIELKIE
NIE UMIERA
………….
A JEŚLI UMRZE
Z GROBU POWSTANIE
RAZEM Z CHRYSTUSEM
NA
ZMARTWYCHWSTANIE

***

TY JETEŚ MIŁOŚCIĄ
spraw
byśmy kochali
TY JESTEŚ WIERNOŚCIĄ
spraw
byśmy wytrwali
TY JESTEŚ MIŁOSIERDZIEM
spraw
byśmy je czynili
TY JESTEŚ BOGIEM NASZYM
spraw
byśmy z Tobą
wiecznie żyli

***

Jezus umiera i Zmartwychwstaje
by dać nam udział
w niebieskiej chwale
On nas miłuje
i On nas zbawia
z serc naszych płynie
radosne Chwała
………….
Chwała Ci Panie
za śmierć i grób
i Zmartwychwstania
wielki cud

***

Przyszedłeś Zmartwychwstały
z miłością
i nadzieją
więc spójrz
nabrałam blasku
oczy
znów mi się śmieją
Widzisz
ja z Tobą mogę WSZYSTKO
NAWET GÓRY PRZENIOSĘ
TYLKO ZOSTAŃ
zostań już ze mną
proszę

***

Zmartwychwstał Pan
– Zmartwychwstał Pan –
trzeciego dnia
po męce wstał
pusty krzyż
pusty grób
Alleluja śpiewa Lud
Alleluja, Alleluja
Zmartwychwstały Panie
niech Twój pokój spocznie na mnie
i na zawsze pozostanie

***

Zmartwychwstały
przyjdź
kiedy zechcesz
ja czekam
otulona wdzięcznością
otworzę drzwi
na pierwszy dzwonek
m i ł o ś c i ą
…………

***
Niedzielny Poranku
w radość przystrojony
jakże jesteś piękny
jakże wyróżniony
tak inny od innych
tak tęsknie czekany
pieśnią
życiem
i poezją
co dzień wychwalany

***
Panie
Tyś moim życiem
i Zmartwychwstaniem
Tyś serca mego wielkim kochaniem
Ty Jesteś Wszystkim
Wszystkim co mam
mój Zmartwychwstały
Zwycięski Pan

Uwielbienie
Uwielbiam Cię dzisiaj
Jezu mój i Panie
za pokorne narodzenie
krzyż
i
Zmartwychwstanie

***
Chcę się zapatrzeć w Ciebie
Baranku Zmartwychwstały
chcę z Tobą
i przez Ciebie
dojść
do Niebieskiej Chwały

***
Zapatrzona
zasłuchana
wielbię Ciebie
mego Pana
Zwycięskiego
Żyjącego
Boga mego
W s z e c h m o c n e g o

***
Zwycięski Chryste
niech blask Twej chwały
oświeci mroki mojej duszy
i niech Twa moc
o Uwielbiony
pęta mych grzechów
na zawsze
skruszy

**
Wchodzę w Ciebie
jak w ogień
jak w morze
Boże
mój wielki Boże
………..
spraw
niech zapłonę
utonę
niech rozbłysnę jak niebo
miriadami gwiazd
………
a Ty
odwal kamień z mego grobu
jeszcze
i jeszcze raz

***
Daj sercu memu oczy
a oczom serce
ta mądrość
niech trwa we mnie
nie proszę dziś
o więcej
Gdy widzę że mnie kochasz
a widząc
miłuje
to serce moje Tobą
i ludźmi się raduje
A wtedy mogę wiele
i wiele
bez zmęczenia
bo w barwach Twej Miłości
KWITNĘ
jak wiosną
Ziemia

**
Jezu Zmartwychwstały
bądź moim życiem
siłą
radością
i każdy zwykły
szary dzień
pomóż
uczynić świętem
i m i ł o ś c i ą