Szopka w Winnicy
27 stycznia 2015
Posłanie katechistów
9 marca 2015

Rozpoczęcie pracy grup Milicji Niepokalanej dla dzieci i młodzieży

8 lutego br. oficjalnie rozpoczęłyśmy spotkania dla dzieci i młodzieży przy naszym Centrum Pastoralnym. Pierwsze spotkanie miało miejsce w domu sióstr Misjonarek ojca Kolbe. Zebrała się tam młodzież i dzieci z wszystkich grup działających w naszej parafii. Po krótkim wprowadzeniu w plan pracy na 2015 rok wszyscy zebrani uczestniczyli w konkursach i zabawach zorganizowanych przez animatorów poszczególnych grup.