Służba

Służba to samo serce tożsamości Sług Jezusa. Choć w dzisiejszym hedonistycznym świecie zupełnie zdezaktualizowana i ignorowana, dla nas stała się pewną i jedyną drogą realizacji założycielskiego charyzmatu.

Źródłem naszej służby jest pragnienie naśladowania Chrystusa, który przez uniżenie stał się pokornym Sługą Jahwe. Idziemy w ślady naszego Mistrza, który poprzez służbę od Wcielenia po Krzyż i Zmartwychwstanie, odkupił każdego człowieka. Za Jego przykładem – z miłością i z miłości – podejmujemy wszelkie zadania apostolskie.

Szczególnie bliska naszemu zgromadzeniu jest postawa Maryi, pokornej Służebnicy, która z uległością i ufnością otwierała swoje serce na Boże plany, i z hojną miłością je realizowała.