Św. Franciszek

Św. Franciszek – zapatrzony w Boga, którego uwielbiał całym sercem – jest dla nas żywym przykładem, by właśnie tak żyć: w zapatrzeniu i oczarowaniu tą Miłością, która ani w XIII wieku, ani współcześnie nie jest wystarczająco kochana.

Święty z Asyżu pasjonuje nas jako inicjator duchowości prostoty i ubóstwa. Bóg był dla niego wszystkim i dlatego wartości materialne – bardzo znaczące dla jego rodziny naturalnej – Poverello podporządkował ubóstwu, tak ukochanemu przez siebie, co i my staramy się wcielać w życie.

Ogromna miłość Boga, która stała się doświadczeniem św. Franciszka, nie pozwalała mu poprzestać na odnalezieniu własnego szczęścia. Było w nim wielkie pragnienie niesienia miłości innym, a to pobudza i nas – jego duchowe córki – do dawania świadectwa Jezusowej Ewangelii w każdym czasie i każdym miejscu.