Refleksje do Ewangelii, odc. 7, Mt 28, 16-20, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego A
26 maja 2020
Oto Matka Twoja
7 czerwca 2020

W Tajemnicy jest piękno

A w Tajemnicy Trójcy Świętej jest piękno piękna boskich relacji. My oczywiście nic albo niewiele z tego rozumiemy ale nie oto chodzi w przeżywaniu tej Tajemnicy. Możemy jedynie zapytać samych siebie na ile ta tajemnica wzajemnej miłości i bliskości mnie fascynuje, pociąga i otwiera na głębię doświadczania i poznawania niepoznawalnego Boga.