Rozeznaj powołanie w Otwocku
8 grudnia 2019
„Błogosławieni słuchający” – relacja z Dnia dla Rodziny w Otwocku
8 grudnia 2019

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę”. Rekolekcje w Otwocku

Na dobry początek roku szkolnego, od 20 do 22 września br. w Otwocku k/Warszawy odbyły się rekolekcje weekendowe dla młodzieży. Temat „Walcz w dobrych zawodach o wiarę”, młodzi, wspaniali ludzie, pogłębiali wraz z o. Honoratem Koźmińskim. Sięgali do źródła wiary, prosząc o jej rozwój dla siebie i innych, budowali domy chrześcijańskich wartości, modlili się słowem i piosenką. Słowem, szukali istoty wiary w Boga i Bogu. W centrum był oczywiście Pan Jezus w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie i w drugim człowieku. I tak w kaplicy, w plenerze, przy ognisku, słowem, tańcem, pieśnią i zabawą, debatując o różnych aspektach wiary, wygrali kolejny weekend w życiu, bo weekend z Panem Bogiem! Chwała Panu!