Krótkie chwile wielkanocnej adoracji – Grażyna Brączyk
18 kwietnia 2020
Wielkanoc 2020 – Marzenna Straszewicz
18 kwietnia 2020

Wołam do Ciebie- Marzenna Straszewicz

     por. J 11, 1-45

      por. Ps 130, 1

Wołam do Ciebie, Panie

z głębokości grzechu

epidemii

lęku

depresji

z ciemnej doliny

wołam do Ciebie, Panie

który

próśb wysłuchujesz

jesteś miłosierny

tulisz do Serca

przebitego moim grzechem

który chcesz mego dobra

na drodze mroku

smutku

cierpienia

żałoby

dlaczego pozwoliłeś Łazarzowi umrzeć

dlaczego Sam płakałeś z tego powodu

nie rozumiem, Panie

ale wiem

JESTEŚ MIŁOŚCIĄ

     29 III 2020