Niedziela Palmowa 2020
5 kwietnia 2020
Moja pascha trwa
10 kwietnia 2020

Wielki Czwartek

Nadszedł pierwszy z tych Wielkich Dni, tragicznych i świętych zarazem, bo te Wielkie Dni przyniosły nam Zbawienie.

Prawdziwa Miłość jest tak pokorna, że schyla się dziś do człowieka i umywa nogi. Lekcja miłości i pokory. „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.” (J13,7). Jezu, uczyń nas zdolnymi do przyjęcia Twojej zbawczej miłości i naucz nas służyć w codzienności, tak zwyczajnie, nie tylko od święta.