Relacje na żywo wygrywają
29 lutego 2024

Wiosenne spotkanie z kulturą w Kiełczewicach

W dniu 22.05.2024r w Kiełczewicach w naszym Domu Pomocy Społecznej miało miejsce „Wiosenne spotkanie z kulturą, czyli Majówka”. Uczestniczyły w nim władze samorządowe na czele z Panią vice-Starostą Iwoną Pulińską i wójtem gminy Strzyżewice Panią Barbarą Zdybel, a także zaprzyjaźnione instytucje: Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Bełżycac, Dom Dziecka w Dąbrowicy i Przybysławicach, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Okręgowy Polski Związek Łowiecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Koło Gospodyń Wiejskich Strzyżewiczanki razem z Paniami Seniorkami z Klubu Seniora przy DPS Kiełczewice. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym śpiewem Litanii Loretańskiej. Całemu Wydarzeniu patronowała bł. Rodzina Męczenników z Markowej Wiktorii i Józefa Ulmów. W tym roku mija 80 lat od ich tragicznej śmierci. W lipcu 2023 r. Sejm ustanowił obecny rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów. Ich proste, ale na wskroś ewangeliczne życie, niesie światu ważny przekaz na temat jak służyć życiu, co było też przewodnim tematem tego spotkania. O ich życiu i heroicznej śmierci oraz drodze do beatyfikacji żarliwie i interesująco opowiadała p. Maria Szulikowska – krzewicielka kultu bł. Rodziny. Ciekawe wystąpienie miał również Prezes Lubelskiego PCK p. Jan Staroch, który przedstawił działalność powyższej instytucji. Natomiast Wicedyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa p. Krzysztof Skubiś przedstawił nam statystyki dotyczące Honorowego Krwiodawstwa. Druga część spotkania była poświęcona rozstrzygnięciu konkursu „Mała kropla krwi ratuje życie” nad którym patronat honorowy objęła Starosta Lubelski p. Sylwia Pisarek-Piotrowska oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W czasie pracy komisji konkursowej, której przewodniczyła Pani Wójt Gminy Strzyżewice, na scenie wystąpiły Mieszkanki naszego Domu. Po ogłoszeniu werdyktu wszyscy otrzymali nagrody.