Kopalnia talentów, odc. 1
19 czerwca 2020
KOCHANA OJCZYZNO słowa: Grażyna Brączyk, dr Monika Brewczak, muzyka: dr Monika Brewczak
14 listopada 2020

Wizyta Pani Prezydentowej w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach

Niecodzienny Gość w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach! Pani Agata Kornhauser-Duda- Pierwsza Dama 17 września 2020 r. gościła w Kiełczewicach.

Panią Prezydentową w imieniu całej społeczności Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach oraz zaproszonych Gości powitała Dorota Frąk – dyrektor DPS-u. Ze względu na pandemię ceremonia powitania odbywała się na zewnątrz. Przed budynkiem Centrum Rehabilitacji zgromadziły się Mieszkanki, Pracownicy, Seniorzy uczestnicy projektu „Nowe usługi DPS Kiełczewice”, Sługi Jezusa oraz Goście: Barbara Latocha – Przełożona Zgromadzenia Sług Jezusa, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Vice-Starosta Lubelski, Barbara Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice oraz Elżbieta Budzyńska – Sekretarz Gminy Strzyżewice. Pani Prezydentowa ciepło i serdecznie pozdrowiła wszystkich zebranych.

Podczas zwiedzania obiektu Pani Prezydentowa spotkała się z Mieszkankami i Pracownikami w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Pani Agata Kornhauser-Duda była zainteresowana prowadzoną terapią, sposobami rehabilitacji oraz zakresem proponowanych zajęć. Nawiązywała serdeczne rozmowy z Mieszkankami i z sympatą odpowiadała na ich gesty.

Następnie Pani Prezydentowa udała się do „multimedialnej stodoły” na spotkanie z przedstawicielami poszczególnych grup społeczności Domu Pomocy Społecznej oraz Gości. Ze względu na epidemię w spotkaniu uczestniczyło tylko  ok. 35 osób. Seniorki oraz Mieszkanki przygotowały fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W czytanie włączyła się również Pani Prezydentowa. Narodowe czytanie bardzo spodobało się Pani Prezydentowej, bowiem przyznała, ze bardzo je promuje. Z zadowoleniem również odniosła się do prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach  formy integracji osób starszych i niepełnosprawnych, różnych sposobów aktywności i prowadzenia zajęć dla różnych grup z terenów wiejskich. Podzieliła się z zebranymi doświadczeniem z pobytu w różnych wiejskich ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych. Pytana o organizację życia podczas prezydentury Męża ciekawie opowiedziała o zajęciach, wyjazdach, spotkaniach z różnymi ludźmi oraz o codziennym życiu.

Na zakończenie spotkania Mieszkanki i Seniorki wręczyły Pani Prezydentowej kosz z przetworami z roślin z domowego ogrodu. Nastąpiły serdeczne pożegnania z uczestnikami spotkania a później pamiątkowe zdjęcie – oczywiście z zachowaniem dystansu.

Ostatnia część spotkania miała miejsce w Domu Zakonnym Sług Jezusa. W kaplicy Pani prezydentowej towarzyszyli tylko zaproszeni Goście. Modlitwę poprowadził ks. prof. Augustyn Eckmann, kapelan Domu. Powierzył w niej Bogu posługę Pary Prezydenckiej, nie zapominając o córce Kindze. Na koniec Ksiądz Profesor udzielił zebranym błogosławieństwa.

Wizyta Pani Agaty Kornhauser-Dudy była bardzo krótka (niecałe dwie godziny), ale niezmiernie intensywna, przeniknięta serdecznością i ciepłem oraz niezwykła dobrocią wypływająca z każdego słowa, gestu Pani Prezydentowej.