Różne zwiastowania
25 marca 2020
Droga
30 marca 2020

Współczesna Betania

„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej (…)”. ”Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić” (…) „Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (…)„Panie, chodź i zobacz!” Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto jak go miłował!” (…) „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” (…) „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz.” (J 11)
Dużo dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Tak, jakby była pisana specjalnie na dziś. Betania tylko jakaś taka większa, bo obejmuje cały świat. Poza tym pasuje każdy szczegół. Panie, daj nam wiarę, że to co przeżywamy ma sens. Nie pozwól nam zwątpić i ustać w wołaniu do Ciebie. Powtórz znaki i znów uczyń cuda.