Tajemnice bolesne różańca świętego
10 kwietnia 2019
O kanonizację bł. O. Honorata
6 maja 2019

Za wstawiennictwem Eleonory Motylowskiej

Boże, Ty powołałeś do swej służby Eleonorę Motylowską, która ukochała nade wszystko Twoją wolę i wiernie ją realizowała, żyjąc radami ewangelicznymi w pokorze, prostocie i ukryciu.

Prosimy Cię, byśmy jak ona kochały Ciebie, Kościół, Zgromadzenie i służyły tym, do których nas posyłasz.

Za jej przyczyną obdarz nas wiernością Tobie, powołaniu i dziedzictwu naszych Założycieli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Matko Eleonoro, wstawiaj się za nami.