Niepokój Marty
3 sierpnia 2020
Żeby nie spowszedniało
14 września 2020

Zacznij od nowa

Każdy początek jest szansą, szansą na nową mobilizację, czy szansą na ewentualną korektę.

Szukajmy u Boga, szukajmy u siebie nowych wyzwań, nowych marzeń, nowych szans dla siebie i innych.

Od września to jest nowy czas na nową miłość i na nowy dar, ten dawany i otrzymywany.