Grażyna Brączyk – Wiersze
4 lipca 2019
Polsko, Tyś w mej modlitwie pierwsza – Grażyna Brączyk
11 listopada 2019

Zamyślenia wielkopostne – Grażyna Brączyk

Krzyżu, mój krzyżu – wielkopostne Zamyślenia

*

zranienie
ból
odrzucenie
i
„ wali się świat ”
płyną łzy

…………
Jezu
nie dozwól
stracić szansy
na współcierpienie
i Ducha swego
podaruj mi

**

Jezu
kiedy
zwiążesz mnie z Sobą
najgrubszym sznurem MIŁOŚCI
……………..
to przyjmę
spokojnie
a nawet z uśmiechem
najcięższy krzyż
c o d z i e n n o ś c i

**

widziałam słońce
pod gęstą warstwą chmur
były
jak smutek
łzy
jak mój ból
……
Jezu

czymże są
moje małe
z r a n i e n i a
wobec Twego
tak
ogromnego C i e r p i e n a
……
Duchu Święty
przybądź jak wiatr
pędzący złowrogie chmury
i pomóż dostrzec Boga
przez
najczarniejsze chmury