Właściwa gwiazda
4 stycznia 2020
Żywe Słowo
26 stycznia 2020

Zatopieni w Bogu

Chrzest zmienia diametralnie naszą ludzką kondycję, jesteśmy wtopieni w Bożą tajemnicę,  w Boże życie, w Bożą moc. Możemy w Duchu rodzić do życia jak Ojciec, prowadzić do Ojca jak Syn,  kochać bezwarunkowo, zawsze i pomimo wszystko jak Ojciec z Synem przez Ducha.