Nasi Bracia w czyśćcu
2 listopada 2020
Braterstwo z ubogim
16 listopada 2020

Żeby Polska była Polską… czyli…?

Na jakiej Polsce Ci zależy, za jaką i o jaką Polskę się modlisz? Czy interesuję Cię jej przeszłość i przyszłość, bo może bieżące „dzisiaj” to jeszcze tak. Co dla Ciebie znaczą słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.