Montero
24 grudnia 2015
Z życia Bursy w Przemyślu
18 stycznia 2016

Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy Przyjaciele naszych misji!

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia (2 Kor 6,2)

Maryja i Józef w betlejemską noc, chodzili od domu do domu, pukali od drzwi do drzwi, szukając miejsca gdzie mógłby się narodzić Jezus. W tę noc, wielu ludzi nie rozpoznało czasu przyjścia Zbawiciela. Zbyt zajęci swoimi sprawami stali się niezdolni, aby przyjąć tego, który ich kocha i z miłości do nich przyszedł na ziemię.

Niech Maryja i Józef pomogą nam, aby zbliżające się święta Bożego Narodzenia, były dla nas czasem otwarcia serca na przyjęcie Zbawiciela. Niech Bóg uzdolni nasze serca do przyjęcia Jezusa i Jego łaski. Nie bójmy się zaprosić Go do naszego życia, takiego jakie jest teraz. Bo oto Teraz jest czas upragniony, oto teraz jest czas zbawienia (2 Kor 6,2). Niech obecność Jezusa w naszym sercu, we wszystkim czym żyjemy, w rodzinie, w pracy, będzie obecnością uzdrawiającą, dającą pokój, radość, przynoszącą ufność i umocnienie.

Błogosławionych i pełnych łaski świąt Narodzenia Pańskiego!