Zatopieni w Bogu
12 stycznia 2020
FARTUCH ŚWIĘTEJ ZYTY
28 stycznia 2020

Żywe Słowo

Z woli Papieża Franciszka w trzecią niedzielę zwykłą obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego. Data początku roku nieprzypadkowa, ma wyrażać ekumeniczny charakter Słowa Bożego, w przeżywanym obecnie Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tyle tytułem wstępu.

Przechodząc do konkretów, warto się zastanowić, jak ważna jest dla mnie Biblia, jak ważne jest dla mnie Boże Słowo. Wreszcie, czy temu Bożemu Słowu wierzę? Bo przecież „Słowo stało się Ciałem. I oglądaliśmy Jego chwałę”. Nie tylko 2000 lat temu w Betlejem, za sprawą przyjścia na świat Bożego Syna. Boże Słowo, zostawione dla nas w Piśmie Świętym wypełnia się w naszym życiu każdego dnia , cała sztuka polega na tym, aby to zauważyć. Codziennie inne słowo Bóg do nas kieruje i przekłada je na obecne realia, w ten sposób Odwieczne Słowo czyta nasze życie. Kilka przykładów dla sceptyków: raz jestem niesiony przez innych modlitwą jak paralityk niesiony przez czterech przyjaciół, innym razem to ja mogę kogoś do Jezusa przyprowadzić, przedstawiając go w modlitwie. To w czym teraz uczestniczymy jest „rokiem łaski od Pana”- czasami łaski przyjemnej, czasami łaski trudnej, ale nic nie dzieje się bez Jego Woli. A na koniec, najpiękniejsza obietnica, z Prologu Ewangelii Św. Jana: „Wszystkim tym jednak, którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. I niech tak się stanie.