Nasze Duszpasterstwo serdecznie zaprasza młodzież na różnorodne wydarzenia które są źródłem osobistego rozwoju a także drogą odkrywania swojego powołania.

Rekolekcje ewangelizacyjne z warsztatami: biblijnymi, teatralnymi, muzycznymi, plastycznymi i filmowymi

Rekolekcje te skierowane są do młodzieży, która chce nawiązywać głębsze relacje z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. W czasie tych kilku dni młodzież ma również możliwość odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Rekolekcje indywidualne lub grupowe z rozeznawaniem drogi powołania

Rekolekcje te przeznaczone są dla dziewcząt w wieku od 17 lat oraz dla młodych kobiet pragnących rozeznać swoje powołanie. Rekolekcje odprawiane są w oparciu o Słowo Boże, konferencje oraz z towarzyszeniem duchowym, osoby prowadzącej. W przypadku rekolekcji indywidualnych istnieje możliwość dopasowania dogodnego terminu.

Rekolekcje systematycznej formacji

Są to rekolekcje skierowane do osób które chcą podjąć świadomy i systematyczny rozwój wewnętrzny. Ukończenie całego cyklu rekolekcji formacyjnych daje możliwość podjęcia posługi animatora w naszym duszpasterstwie.

Krótkie spotkania

Wspólnotowe Msze Święte, Adoracje Najświętszego Sakramentu, wieczory ze Słowem Bożym, spotkania powołaniowe. Są to kilkugodzinne spotkania organizowane przez nasze duszpasterstwo w domach Zgromadzenia Sług Jezusa, oraz w parafiach.

Już niedługo…
close slider