Jak zostać
Sługą Jezusa?

Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Interesuje Cię życie zakonne? Ciekawi Cię – a może niepokoi – to, jak wygląda życie poświęcone Bogu, życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, a do tego życie ukryte przed światem, czyli bez habitu? Może to właśnie Ciebie Bóg powołuje do bycia Sługą Jezusa?

Powołanie to dar i tajemnica. Pierwszy krok należy do Boga – to On daje łaskę powołania, to On wzywa do konkretnego rodzaju życia, do konkretnego zgromadzenia. Drugi krok należy do Ciebie – odczytaj Jego wolę, przyjmij z miłością, odpowiedz z miłością i… wypłyń na głębię.

Jak rozpoznać wolę Boga?


 

Módl się

W szczerej osobistej modlitwie pytaj jak św. Franciszek: „Co chcesz, Panie, abym czynił?”. Powierzaj się Maryi, Służebnicy Pańskiej, i bł. Honoratowi Koźmińskiemu, który jest patronem wyboru drogi życia.

Słuchaj

Bóg odpowiada w swoim słowie (czytaj Pismo Święte), w wydarzeniach, poprzez osoby.

Korzystaj z sakramentów świętych

Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

Pytaj

Porozmawiaj z bliską Ci osobą, kapłanem, siostrą Sługą Jezusa…

Zobacz i doświadcz

Okazją do tego są rekolekcje i spotkania organizowane w domach naszego zgromadzenia. Bezpośredni kontakt z nami, wspólna modlitwa, praca, posiłki pomogą Ci w rozeznaniu powołania i podjęciu decyzji.

Informacje kontaktowe