Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa

Nasze duszpasterstwo to wspólnota młodych ludzi formujących się i zaangażowanych przy Zgromadzeniu Sług Jezusa. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni dla każdego, kto chce poznawać swoją tożsamość, pogłębiać relację z Bogiem i drugim człowiekiem, a także odkrywać swoje powołanie.

W duszpasterstwie młodzi ludzie formują się, by mogli zostać POSŁANI, ABY SŁUŻYĆ. Jako animatorzy angażują się w posługę na rekolekcjach dla młodych, modlą się wzajemnie za siebie i mobilizują do życia wiarą w swoim środowisku.


Zobacz więcej

Galeria