Młodzież niesie Chrystusa drugiemu człowiekowi
2 maja 2022
IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
4 października 2022

Imieniny Eleonory Motylowskiej

Na okoliczność 90. rocznicy narodzin dla nieba Matki Eleonory, przypadających 18 stycznia 2022r., miesiąc później, tj. 19 lutego 2022r., pierwsza Sługa Jezusa zaprosiła gości do Warszawy na świętowanie jej urodzin i imienin. Na uroczystość zjechały Sługi Jezusa oraz młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Sług Jezusa. Świętowanie rozpoczęła Msza Św., którą celebrowali: ks. Proboszcz Bartosz Pikul z parafii św. Krzyża w Warszawie, ks. Rektor Andrzej Gałka z Kościoła św. Marcina w Warszawie oraz ks. Edward Batko z parafii św. Krzyża w Warszawie. Ewangelia o Przemienieniu Pańskim stałą się kanwą homilii ks. Proboszcza, w której przypomniał, że rodzimy się z natury, rodzimy się z wyboru i wybrania oraz rodzimy się dla nieba, abyśmy byli święci. Chodzi o świętość, która realizuje się tu i teraz, kiedy odpowiadamy Bogu na rzeczywistość, także na trudne wyzwania. Niezwykle trudne wyzwania miała rzeczywistość Matki Eleonory, jednak jeżeli jest wolą Bożą, trzeba ją pełnić, a nie umierać w jakiś marzeniach o niby śmierci i świętości. Świętość zaczyna się więc w naszej dyspozycyjności przed Bogiem.

W drugiej części Imienin poznawaliśmy Matkę Eleonorę w różnych aspektach: poprzez rys psychologiczny, duchowy oraz twórczy. Sylwetka psychologiczna pokazała nam osobę pierwszej Sługi Jezusa jako człowieka zdecydowanego, dojrzałego, a zarazem kreatywnego i świadomego celu i sensu powierzonej misji. Obraz duchowy natomiast wyłonił kobietę zwyczajną, która dzięki otwarciu się na Bożą łaskę w sposób niezwykły wypełniła swoje powołanie. Wszystkie dary, które Bóg złożył w jej sercu, wykorzystała na Jego chwałę, służąc siostrom i służącym. Oczom słuchaczy ukazała się osoba ciepła, aczkolwiek stanowcza, zatroskana i kochająca rodzinę, zgromadzenie, Kościół i ojczyznę. Z cudowną zasadą miłość za miłość i życie za życie, nigdy nie stawiała Panu Bogu granic, gotowa na wszystko, czego Bóg chce.

Zwieńczeniem świętowania był koncert i spektakl. Chór Sług Jezusa wielogłosowo zaprezentował trzy piosenki o Matce Eleonorze. Natomiast młodzież ze wspomnianego wyżej Duszpasterstwa zagrała spektakl pt. „Żyć pełnią życia. Rzecz o Eleonorze Motylowskiej i jej siostrach”. Pierwsza Sługa Jezusa została pokazana jako prekursorka ogromnej i kompleksowej troski o dziewczęta i kobiety. Tę misję przez ponad sto lat kontynuują jej następczynie w różnych formach i różnymi środkami. Cel jest zawsze ten sam – podprowadzić człowieka do poznania Boga i siebie, by mógł faktycznie żyć pełnią życia.

Uroczystość zakończyła się obiadem i oczywiście – jak przystało na imieniny – smacznym tortem i radosnym śpiewem. Za wszelkie dobro tego dnia – chwała Panu!