Czuwanie Sług Jezusa na Jasnej Górze
6 maja 2019
Sługi Jezusa na Wielkim Odpuście w Tuchowie
11 listopada 2019

Spotkanie z p. Wandą Półtawską

W każdą ostatnia sobotę miesiąca w Bursie Szkolnej dla Dziewcząt przy ul. Rejtana 10 w Tarnowie prowadzonej przez Zgromadzenie Sług Jezusa odbywają spotkania Duszpasterstwa Kobiet, które nosi nazwę „Obdarowana” .

Słowo „Obdarowana” ma podkreślić fakt, że każda kobieta posiada w sobie wielki dar – „godność kobiety”, który otrzymała od Stwórcy.

Celem spotkań jest:

  • pomoc kobiecie odkryć godność kobiety, którą przeżywa w różnym czasie swego życia i realizując różne powołania życiowe.
  • ukazać kobietę w relacji do Stwórcy, męża, dzieci, członków swojej rodziny, członków wspólnoty zakonnej.
  • wskazać podstawy budowania relacji.

Cykle podejmowanych spotkań są nie tylko modlitewne, ale też poruszają ważne tematy, które służą rozwojowi tożsamości kobiety. Za spotkania odpowiedzialny jest ks. Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Na spotkanie 30 marca 2019 r. z inicjatywy Duszpasterstwa Kobiet „Obdarowana” została zaproszona Dr Wanda Półtawska, lekarka, działaczka pro-life i przyjaciółka Jana Pawła II.

Podczas swojej prelekcji dr Wanda Półtawska w sposób bardzo jasny i prosty mówiła o godności kobiety powołując się na „List Jana Pawła II” oraz nauczanie ukazujące rolę i wartość kobiety.

Odwołując się do swoich doświadczeń życiowych i obecnej sytuacji zachęcała do przeżywania młodości w sposób święty, wychowywania człowieka do wrażliwości na świętość jego ciała i na godność, którą nosi w sobie. Uwrażliwiała na używanie rozumu i przewidywanie skutków swoich wyborów, decyzji, zachowań i czynów. Mówiła, że dzisiaj cudzołóstwo stało się powszechnie modą. Przypominała, że ciało jest dla Boga i dla Ducha Św. i człowiek nie ma prawa manewrować ciałem dla zabawy. Podkreślała, że ważne jest aby wychowywać siebie i drugiego człowieka na człowieka mądrego, który ma dobrą wolę i uformowane sumienie, zdolnego do podejmowania mądrych wyborów, potrafiącego myśleć o drugim człowieku, zintegrowanego oraz scalonego.

Dr Wanda Półtawska zauważała, że obecnie jest problem w rozwoju osobowości, braku pracy nad sobą. W związku z tym zachęcała do prowadzenia świadomego życia (wiesz co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz). Zwracała uwagę na rolę kobiety, która ma nauczyć mężczyznę, że jest dusza, a dziecko wiary, że jest Bóg. Kobieta ma ukazywać realizm wiary, radykalizm i entuzjazm. Ma mieć świadomość, że jest w rękach Boga, że ciało jest poddane duchowi, ale musi wiedzieć jakiemu duchowi czy Duchowi Św. czy duchowi złemu. Podkreślała, że zjednoczenie z Duchem Św. jest rozwiązaniem problemów. Nie tylko należy modlić się ale też trzeba czynić, gdyż czyny nasze nas osądzą.

Swój wykład Pani dr Wanda zakończyła stwierdzenie, że każda kobieta musi mieć swoją koncepcję życia.