Symbol zwycięstwa
23 marca 2024
Korona Królowej Polski
2 maja 2024

Powrót do Galilei

Jednego roku, w Niedzielę Zmartwychwstania ks. Jan Twardowski stanął przed wiernymi i powiedział: Chrystus Zmartwychwstał!”. Zebrani w kościele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu odpowiedzieli zgodnie ze zwyczajem: Prawdziwie zmartwychwstał! Następnie ksiądz Jan dopowiedział: Ale wy i tak w to nie wierzycie… Po czym zszedł z ambony. Czy tak naprawdę wierzę, że Jezus zmartwychwstał? Czy Jego zmartwychwstanie wpływa na moje działania, decyzje? Jezus zalęknionym i oszołomionym kobietom, które przyszły do Jego grobu w poranek zmartwychwstania poleca: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą (Mt 28,10). Papież Franciszek 8 kwietnia 2023 r. w czasie Wigilii Paschalnej w bazylice św. Piotra w Watykanie zachęcał: „Powróćmy do Galilei, niech każdy z nas powróci do swojej Galilei, tej z pierwszego spotkania, i zmartwychwstańmy do nowego życia!”. Przestrzegł, abyśmy się nie skupiali na „grobach” naszych rozczarowań, goryczy i nieufności, ale dzięki Passze Chrystusa szli naprzód, wyszli z poczucia klęski, odsunęli kamień grobowy, w którym często zamykamy nadzieję i spojrzeli z ufnością w przyszłość, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i zmienił kierunek dziejów. Galilea to zarówno początek jak i przestrzeń naszej codzienności. MH