Mówiący milczeniem
18 marca 2024
Powrót do Galilei
30 marca 2024

Symbol zwycięstwa

W niedzielę Palmową zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej, a dawniej Kwietną lub Wierzbną idziemy do kościoła z palmami. Palma jest nie tylko symbolem triumfu zmartwychwstania ale i męczeństwa. W ikonografii męczennicy często przedstawiani są z liściem palmy. W polskim klimacie umiarkowanym palmy nie rosną. Mamy za to wierzby, które są uważane za rośliny kochające życie. Wierzba rośnie nawet w najbardziej nie sprzyjających warunkach, łatwo się przyjmuje. Ucięta i włożona do wody gałązka wierzby, czy nawet postawiona w wilgotnym ciemnym kącie wierzbowa miotła potrafi wypuścić zielone listki. Niosąc w ręce gałązki żywej palmy czy też palmy zrobione z wiklinowych gałązek świadczymy, że jak męczennicy i święci pragniemy odnieść zwycięstwo nad światem i własnymi słabościami, aby mieć udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Zbawiciela: Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy (Ap 7,9). MH