Refleksje do Ewangelii, odc. 9, J 3, 16-18, Uroczystość Najświętszej Trójcy A
7 czerwca 2020
Kopalnia talentów, odc. 1
19 czerwca 2020

Refleksje do Ewangelii, odc. 10, Mt 9, 36 – 10, 8, XI Niedziela zwykła A