Cieśla mówiący milczeniem

Dlaczego nie zapisano w Ewangeliach ani jednego Jego słowa…. tak jak i słów wielu apostołów?

Czy słowa nie są ważne, czy słowa nie mają mocy czy nie mają sensu… czy tylko niektórzy mają do nich prawo…? nie to nic z tych rzeczy, po prostu są czyny ważniejsze od słów i te drugie wtedy zostają w cieniu.

Mówić trzeba i milczeć trzeba ale najpierw trzeba żyć, prawdziwie żyć… i po takim życiu zostanie ślad.