„Skarb, który trzeba odkryć”

Tak Jan Paweł II mówił o różańcu. Skarb, ponieważ zawiera w sobie całą głębię modlitwy i całe piękno Ewangelii. Powtarzając proste Zdrowaś Maryjo możemy wejść w modlitwę serca i wraz z Maryją być przy Jezusie. W różańcu nie tylko modlimy się do Maryi, ale jeszcze bardziej to od niej uczymy się modlić, razem z nią patrzymy na Jezusa, razem z nią kontemplujemy Jego oblicze i doświadczamy Jego bliskości.
Kolejny październik, a zatem kolejna szansa na pokochanie różańca. Czy okaże się on zakopanym skarbem (Mt 25,14-30)? To zależy od Ciebie!
W październiku zapraszamy do zakładki Biblioteka/Modlitwy. Już wkrótce znajdziecie tam rozważania różańcowe.