Modlitwy słowami bł. Ojca Honorata Koźmińskiego
1 lipca 2019
Modlitwy za przyczyną bł. Ojca Honorata Koźmińskiego
4 lipca 2019

Modlitwy za przyczyną Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej

(do prywatnego odmawiania)

*

Panie Jezu, Ty powołałeś do swojej służby Eleonorę Motylowską, która ukochała nade wszystko Twoją wolę i wiernie realizowała ją żyjąc radami ewangelicznymi w pokorze, prostocie i ukryciu. Prosimy Cię, byśmy – jak ona – kochały Ciebie, Kościół, Zgromadzenie i służyły tym, do których nas posyłasz. Za Jej przyczyną obdarz nas wiernością Tobie, powołaniu i dziedzictwu naszych Założycieli oraz łaską …, o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Założycielko – módl się za nami.
*

Panie Jezu cichy i pokorny, Ciebie naśladowała nasza Matka Założycielka. Za Jej przyczyną prosimy Cię o miłość Boga i do każdego człowieka, do którego nas posyłasz, o pokorę, cichość, ducha służby i jedność między nami oraz o łaskę … . Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Założycielko – módl się za nami.
*

Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Eleonorę Motylowską na Współzałożycielkę naszego Zgromadzenia i zechciałeś, by była zawsze pełna ufności w Twoje Miłosierdzie i Opatrzność i we wszystkim widziała Twoją wolę. Za Jej przyczyną prosimy Cię o ukochanie franciszkańskiego powołania, o rozwój duchowy i liczebny naszej rodziny zakonnej oraz o łaskę …, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą. Amen.

Nasza Matko Założycielko – módl się za nami.
*

Spraw, Panie, abyśmy jak nasza Matka Założycielka Eleonora Motylowska, żyły jedynie z miłości dla Twojej Miłości i pragnęły pełnić tylko Twoją najświętszą wolę. 1 Za Jej przyczyną pokornie i ufnie prosimy Cię o łaskę … . Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nasza Matko Założycielko – módl się za nami.
*

Miłosierny Ojcze, Ty sprawiłeś, że Eleonora Motylowska ufała Tobie i kochała Ciebie. Za jej przyczyną prosimy Cię, by wzrastała w nas nieustannie wiara, umacniała się nadzieja, a miłość Boża królowała i pobudzała nas do szlachetnych czynów.

2 Prosimy Cię też o łaskę … . Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

1 Wg M. Eleonora Motylowska, Notatnik rekolekcyjny, s. 55.
2 Wg M. Eleonora Motylowska, Testament, mps.