Wielki Czwartek
9 kwietnia 2020
Święto grzeszników
19 kwietnia 2020

Moja pascha trwa

Zostałam wybawiona, jestem nieustannie ocalana. To Bóg chce mnie ciągle ratować i wybawiać z moich grzechów i niewierności.

Rydwany moich wrogów ciągle za mną gonią, nieustannie czuję zapach niewoli, która jest za mną o krok. Przede mną widzę Krzyż, oczami nadziei już pusty a na horyzoncie Zmartwychwstały Jezus wołający mnie po imieniu.