Błogosławione odwiedziny
12 sierpnia 2019
Tajemnica Miłości Ojca i Syna i Ducha
12 sierpnia 2019

Potrzebujemy nieba

Już tutaj na ziemi go potrzebujemy. Potrzebujemy Panie Twojego Królestwa pokoju i  miłości, dobroci i piękna. To pragnieniem zasiałeś w naszych sercach by je spełnić. Odszedłeś z ziemi ale Twoje Niebo może być teraz w naszych sercach.