Modlitwy za przyczyną założycieli

4 lipca 2019

Modlitwy za przyczyną bł. Ojca Honorata Koźmińskiego

Wezwania do bł. O. Honorata 1 Błogosławiony Honoracie, wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca, Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego, […]
4 lipca 2019

Modlitwy za przyczyną Matki Założycielki Eleonory Motylowskiej

(do prywatnego odmawiania) * Panie Jezu, Ty powołałeś do swojej służby Eleonorę Motylowską, która ukochała nade wszystko Twoją wolę i wiernie realizowała ją żyjąc radami ewangelicznymi […]
6 maja 2019

Za wstawiennictwem Eleonory Motylowskiej

Boże, Ty powołałeś do swej służby Eleonorę Motylowską, która ukochała nade wszystko Twoją wolę i wiernie ją realizowała, żyjąc radami ewangelicznymi w pokorze, prostocie i ukryciu. […]